Dźwigary betonowe sprężone – sprawdzone przy dachach i stropach o dużej rozpiętości

Dźwigary betonowe sprężone – sprawdzone przy dachach i stropach o dużej rozpiętości

18 views
0

Dachy i stropy posiadające dużą rozpiętość są narażone na działanie znacznych sił zewnętrznych, które mogą osłabić ich konstrukcję. Aby temu przeciwdziałać, wykorzystuje się dźwigary betonowe sprężone.

Dachy i stropy z dźwigarów

Dźwigar to poziomy lub ukośny element konstrukcyjny. Najczęściej dźwigary stosowane są przy realizacji dachów i stropów – są to dźwigary dachowe i stropowe.

Do produkcji dźwigarów stosowane są różne materiały, wśród których znajdują się drewno, metal oraz zbrojony beton – żelbet (żelazobeton). Ostatni z tych materiałów najczęściej wykorzystywany jest w budownictwie przemysłowym, infrastrukturalnym.

Dźwigary betonowe – prefabrykowane

Aktualnie dźwigary betonowe – żelbetowe najczęściej wykorzystywane są w formie prefabrykatów.

Elementy prefabrykowane są powszechnie używane w budownictwie i znacznie usprawniają realizację inwestycji budowlanych. Zapewniają wysoką, powtarzalną jakość, są szybkie w produkcji oraz w montażu, dzięki czemu skracają czas trwania inwestycji.

Prefabrykowane dźwigary betonowe oferowane są w dwóch wariantach:
– zwykłe dźwigary betonowe,
– sprężone dźwigary betonowe.

Dźwigary betonowe o konstrukcji sprężonej

Konstrukcje sprężone, do których zaliczają się dźwigary betonowe sprężone, wykorzystują kontrolowane sprężenie żelbetu, głównie z użyciem strun (strunobeton) i kabli (kablobeton).

Wskutek sprężenia dochodzi do powstania sił wewnętrznych w żelbecie, które przeciwdziałają efektom obciążeń zewnętrznych. Dzięki tej równowadze konstrukcje sprężone wyróżniają się większą wytrzymałością.

W przypadku dźwigarów na stropy, dachy takie rozwiązanie stosowane jest przy większych rozpiętościach, na przykład do 30 metrów. Zastosowanie zwykłej konstrukcji żelbetowej spowodowałoby jej stopniowe osłabianie się i mogło prowadzić do katastrofy budowlanej.

Najważniejsze zalety dźwigarów betonowych sprężonych

Dzisiaj dźwigary z żelbetu o sprężonej konstrukcji są popularnym rozwiązaniem w branży budowlanej.

Wśród najważniejszych właściwości dźwigarów sprężonych znajdują się:
– odporność na zarysowanie,
– zapobieganie odkształceniom,
– przenoszenie dużych obciążeń,
– redukcja zużycia materiałów budowlanych,
– mniejsze przekroje poprzeczne.

Te wszystkie zalety powodują, że dźwigary sprężone wykonane z betonu są popularnym rozwiązaniem konstrukcyjnym stosowanym w różnych dziedzinach budownictwa, w tym także przy realizacji stropów i dachów budynków o większych metrażach.

Więcej informacji znajdziesz na stronie dźwigary betonowe sprężone http://www.fabudwkb.com.pl/.