Jak sprawdzić czy usługi budowlane zostały prawidłowo wykonane?

Jak sprawdzić czy usługi budowlane zostały prawidłowo wykonane?

50 views
0

Należy zdawać sobie sprawę, że zakup mieszkania jest dopiero pierwszym krokiem do wprowadzenia się do nowego lokalu. Konieczne jest jeszcze nie tylko zlecenie prac remontowych czy wykończeniowych, ale również sprawdzenie, czy usługi budowlane Opole zostały wykonane prawidłowo.

Umowa z wykonawcą prac remontowo-budowlanych

Nie można pod żadnym pozorem zawierać umów z wykonawcami w formie ustnej. Warto pamiętać, aby umowa pisemna zawierała datę jej sporządzenia, dane stron transakcji, oczekiwaną jakość po wykonaniu prac, kwotę transakcji oraz podział na zaliczki za dany zakres prac, a także datę zakończenia prac.

Nie można zapomnieć o uwzględnieniu kary umownej za ewentualne niedotrzymanie terminów. Koniecznie musi być określona maksymalna wysokość kary umownej z wykonawcą. Oczywiście obowiązkowe są podpisy zarówno jednej, jak i drugiej strony transakcji.

Nadzór nad pracami ekipy remontowej

Wykonane usługi budowlane opole przez fachowców powinny być regularnie nadzorowane przez zleceniodawcę. Nie trzeba oczywiście znać się na pracach wykonywanych przez fachowców. Świetnym rozwiązaniem jest jednak odwiedzanie ekipy remontowej przynajmniej raz na dwa dni. Można wtedy zapytać, czy prace przebiegają zgodnie z planem.

Należy koniecznie zdawać sobie sprawę, że brak nadzoru lub sympatii między fachowcami a zleceniodawcą może doprowadzić do bardzo nieprzyjemnych konsekwencji. Zdecydowanie najgorszą opcją nie będą opóźnienia. Ekipa budowlana może bowiem zostawić karton po soku za zabudową łazienki.

Weryfikacja prac ekipy remontowej

Należy pamiętać, aby ostatnia część była zapłacona wykonawcy dopiero po weryfikacji. Rekomendowane jest sprawdzenie prac wykonanych przez fachowców nie tylko dokładnie, ale również bez pośpiechu. Zdecydowana większość osób posiada podstawową wiedzę związaną z wykańczaniem mieszkań. Ponadto osoby, które kupiły mieszkanie z rynku wtórnego muszą pamiętać, że ewentualne pęknięcia i odparzenia płytek mogą nie być rezultatem działań fachowców.

Świetnym rozwiązaniem jest także zlecenie weryfikacji pracy fachowców niezależnemu ekspertowi budowlanemu. Kwota, którą zleceniodawca zapłaci za audyt wykonanego remontu będzie zdecydowanie niższa w porównaniu do ostatniej raty dla fachowców. Zadaniem eksperta będzie bardzo dokładne przyjrzenie się wszystkim wykonanym pracą, a następnie stwierdzenie czy konieczne są poprawki. W przypadku, gdy wszystko zostało wykonane prawidłowo, można z czystym sumieniem wypłacić fachowcom ostatnią część. Jak wiadomo osoba niezwiązana na co dzień z branżą budowlaną może nie być w stanie wyłapać wszystkich niedociągnięć.