Postępowanie o zatwierdzenie układu krok po kroku – PLUS Restrukturyzacje

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest jednym z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych przewidzianych przez polskie prawo. Jest to procedura, która umożliwia przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej zawarcie układu z wierzycielami i uniknięcie ogłaszania upadłości. W tym artykule przedstawiamy przewodnik krok po kroku, jak przebiega postępowanie o zatwierdzenie układu.

Czym jest restrukturyzacja?

Wiele firm boryka się z problemami finansowymi, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, jeśli nie zostaną odpowiednio rozwiązane. Jednym z najskuteczniejszych sposobów radzenia sobie z zadłużeniem i trudnościami finansowymi jest restrukturyzacja. W Polsce proces ten jest ściśle regulowany przez prawo, co zapewnia ochronę zarówno dla przedsiębiorstw, jak i ich wierzycieli. W Polsce restrukturyzacja jest regulowana przez ustawę z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych — PLUS Restrukturyzacje

Polskie prawo przewiduje cztery główne rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

 • Postępowanie o zatwierdzenie układu — Jest to najmniej sformalizowane postępowanie, które pozwala dłużnikowi na zawarcie układu z wierzycielami bez konieczności angażowania sądu.
 • Przyspieszone postępowanie układowe — Jest to szybkie postępowanie, które ma na celu zawarcie układu z wierzycielami w ciągu kilku miesięcy.
 • Postępowanie układowe — Jest to bardziej sformalizowane postępowanie, które obejmuje zawarcie układu z wierzycielami pod nadzorem sądu.
 • Postępowanie sanacyjne — Jest to postępowanie, które obejmuje nie tylko zawarcie układu z wierzycielami, ale także restrukturyzację majątkową i operacyjną firmy.

Korzyści z restrukturyzacji korporacyjnej

Ochrona przed upadłością: Jednym z głównych celów restrukturyzacji jest uniknięcie upadłości. Dzięki odpowiednio przeprowadzonemu procesowi restrukturyzacji firma może uniknąć likwidacji i kontynuować swoją działalność.

Renegocjacja warunków umów z wierzycielami: Restrukturyzacja pozwala na renegocjację warunków umów z wierzycielami, co może obejmować obniżenie zobowiązań, wydłużenie terminów płatności, a także zmniejszenie odsetek. To wszystko może znacząco poprawić płynność finansową firmy.

Restrukturyzacja to skuteczne narzędzie, które pozwala firmom na zarządzanie zadłużeniem. Dzięki odpowiednio przeprowadzonemu procesowi, przedsiębiorstwa mogą uniknąć upadłości i kontynuować swoją działalność. 

Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) w sześciu krokach

 1. Rozpoczęcie PZU i zawarcie umowy z doradcą:

 • Przedsiębiorca wybiera doradcę restrukturyzacyjnego, który pełni funkcję nadzorcy układu.

 • Umowa określa wynagrodzenie doradcy, limitowane ustawowo.

 1. Przygotowanie dokumentów z doradcą:

 • Wstępny plan restrukturyzacyjny.

 • Spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych.

 • Sprawozdanie finansowe lub uzasadnienie jego braku.

 1. Obwieszczenie o dniu układowym:

 • Dzień układowy to cezura czasowa dla zobowiązań dłużnika.

 • Doradca dokonuje obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ).

 1. Postępowanie po obwieszczeniu:

 • Przygotowanie propozycji układowych, obejmujących rozłożenie zaległości na raty, odroczenie terminu spłaty, czy częściowe umorzenie.

 • Propozycje wysyłane są wierzycielom, w tym publicznoprawnym.

 • Obwieszczenie chroni dłużnika przed egzekucją na 4 miesiące.

 1. Zbieranie i zliczanie głosów:

 • Wierzyciele głosują przez KRZ.

 • Układ musi być poparty przez co najmniej połowę głosujących wierzycieli, reprezentujących co najmniej 2/3 wartości wierzytelności.

 1. Wniosek o zatwierdzenie układu:

 • Po pozytywnym rozstrzygnięciu głosowania doradca składa wniosek do sądu.

 • Sąd zatwierdza układ, co jest zazwyczaj jedynym jego rozstrzygnięciem w procesie.

Postępowania o zatwierdzenie układu — Znaczenie dla przedsiębiorstwa 

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Pozwala ono na uniknięcie upadłości oraz kontynuowanie działalności gospodarczej. Dzięki postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnik ma możliwość restrukturyzacji swoich zobowiązań oraz zawarcia układu z wierzycielami na korzystnych warunkach. Jest to jednak skomplikowany proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania oraz współpracy z doświadczonymi specjalistami. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa doradca restrukturyzacyjny występujący jako nadzorca układu. 

Więcej informacji na temat postępowania o zatwierdzenie układu znajdziesz na stronie: https://plusrestrukturyzacje.pl/postepowanie-o-zatwierdzenie-ukladu-krok-po-kroku/