Postępowanie o zatwierdzenie układu jest jednym z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych przewidzianych przez polskie prawo. Jest to procedura, która umożliwia przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej zawarcie układu z wierzycielami i uniknięcie ogłaszania upadłości. W tym artykule przedstawiamy przewodnik krok po kroku, jak przebiega postępowanie o zatwierdzenie układu....